مطالعه‌ی آینده‌نگر در خصوص PACK-CXL

آکادمی چشم‌پزشکی آمریکا، «چشم‌پزشکی»

بزرگ‌ترین مطالعه تا به امروز در خصوص PACK-CXL برای درمان زخم‌های پیشرفته‌ی قرنیه زیر نظر فرهاد حافظی، عضو ELZA

مشترک خبرنامه ما شوید.