مطالعه‌ی آینده‌نگر در خصوص PACK-CXL

American Academy of Ophthalmology “Ophthalmology”

بزرگ‌ترین مطالعه تا به امروز در خصوص PACK-CXL برای درمان زخم‌های پیشرفته‌ی قرنیه زیر نظر فرهاد حافظی، عضو ELZA

مشترک خبرنامه ما شوید.