عفونت‌های قرنیه و اسلیت‌لمپ. چگونگی درمان آن‌ها با استفاده از cross-linking

درمان عفونت‌های قرنیه بر روی اسلیت‌لمپ

کپنهاگ، دانمارک: مصاحبه‌ی ویدیویی در ESCRS 2016 در خصوص درمان عفونت‌های قرنیه بر روی اسلیت‌لمپ با استفاده از cross-linking قرنیه

مشترک خبرنامه ما شوید.