CXL SA LOOB NG OPERATING ROOM

ANG TRADISYONAL NA PARAAN NG CROSS-LINKING

Ang mga sumusunod na video ay nagbibigay sa iyo ng mga pananaw tungkol sa bawat hakbang ng isang pamamaraan ng pag-link ng cross na ginanap gamit ang isang paninindigan sa operating room.