Tümü İçin PACK-CXL

The Ophthalmologist dergisinin

Enfeksiyöz keratitlere karşı bir silah olarak kornea çapraz bağlama (PACK-CXL) uygulamasında fotoaktif kromoforların kullanılması oldukça şaşırtıcı.
Araştırmalar, PACK-CXL'in küresel körlüğün önemli bir nedeni üzerinde dramatik bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir... Ayrıca pahalı, hantal bir teknolojinin (ve steril bir ameliyathanede kornea cerrahı gereksiniminin) ortadan kaldırılabileceğini öne sürmektedir.

Haber Bültenimize Abone Olun