Kornea enfeksiyonları için yeni CXL protokolü

Oküler Cerrahi Haberleri

Optimize edilmiş bir tedavi protokolü, bir yarık lambaya monte edilen minyatür bir cihaz ve yeni bir fotosensitize edici ajan, yakın gelecekte enfeksiyöz keratit için çapraz bağlamanın daha hızlı ve daha etkili bir şekilde uygulanmasına izin verebilir.
Enfeksiyöz keratit için çapraz bağlama tedavisi – keratit-CXL için fotoaktif kromofor ya da kısaca PACK-CXL – kornea yüzeyini reaktif oksijen türleri yoluyla dezenfekte eder ve kollajen yapısının modifikasyonu ile enzimatik sindirime karşı direnci arttırır. PACK-CXL faz 2 rastgele klinik çalışmada test edilmiştir ve sonuçları Ophthalmology dergisinde yayınlanmıştır. Baş araştırmacı Doktor PhD Farhad Hafezi, Oftalmoloji Tartışmaları toplantısında ilk sonuçların cesaret verici olduğunu söylemiştir. PACK-CXL ilaçlarla karşılaştırılabilir bir etkinliğe, benzer bir iyileşme süresine ve daha düşük bir komplikasyon oranına sahiptir.

Haber Bültenimize Abone Olun