|

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ CXL

Cross-Linking του σύγχρονου τρόπου

|

The following videos give you insights about step to prepare your C-eye device for a cross-linking procedure performed at the slit lamp.