CXL بر روی اسلیت‌لمپ

روش نوین انجام CROSS-LINKING

First corneal cross-linking t the slit lamp

فیلم های زیر در مورد هر مرحله از یک روش اتصال متقاطع که در لامپ شکاف انجام می شود ، به شما بینش می دهند. دستگاه C-Eye را می توان روی بسیاری از لامپ های مختلف Haag-Streit و Zeiss از نوع شکاف نصب کرد. لیستی از لامپ های شکاف مناسب را مشاهده کنید اینجا.