آینده‌ی Cross-Linking

دستگاه C-eye

دستگاه C-eye ویژگی¬های هیجان‌انگیز فراوانی را در یک دستگاه ترکیب کرده است. مهم¬ترین ویژگی این دستگاه، قابلیت انجام عمل CXL و PACK-CXL بر روی اسلیت‌لمپ است.

وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید ، آن را روی C-Base خود قرار دهید تا باتری از طریق USB-C شارژ شود. همچنین به عنوان یک اشعه ماوراء بنفش عمل می کند و قبل از انجام عملیات ، LED های UV را کالیبره می کند.

The C-eye device for cross-linking at the slit lamp

ویژگی¬ها

پایه‌ی اسلیت‌لمپ

EMAGine’s C-eye device fits on a wide range of Haag-Streit and Zeiss slit lamps. Please find a list of tested slit lamps اینجااگر اسلیت‌لمپ شما در این فهرست قرار ندارد، لطفاً با ما تماس بگیرید

پایه‌ی رومیزی

دستگاه C-eye را می¬توان بر روی اسلیت‌لمپ نصب کرد. همچنین می¬توان آن را بر روی یک میز (این میز به‌صورت جداگانه فروخته می¬شود.) نصب‌کرده و از آن مانند دیگر دستگاهای CXL استفاده کرد .

دامنه شدت¬ تابش

دستگاه C-eye دارای شدت¬ تابش های مختلف 3، 9، 15، 18 و 30 mW/cm2 است.2بنابراین تمام پروتکل¬های درمانی CXL و PACK-CXL را پوشش می-دهد.

تابش پرتوبه دو شکل پالسی (بریده‌بریده) و یا پیوسته

دستگاه C-eye دارای تابش¬های پیوسته و منقطع (پالسی ) اشعه‌ی UV-A است. این قابلیت باعث می¬شود که این دستگاه مناسب تعداد زیادی پروتکل¬ epi-off و epi-on باشد.

باتری با برترین فن¬آوری

ظرفیت باتری به‌قدری زیاد است که با هر بار شارژ کامل می¬توان ده عمل پشت سر هم انجام داد. این دستگاه با قرار گرفتن در C-Base شارژ می شود. همچنین می¬توان از سیم شارژر گوشی از نوع USB-C برای شارژ دستگاه استفاده کرد.

پروفایل دارای قابلیت تنظیم بر اساس ضخامت

قرنیه در طرفین ضخیم‌تر است. پروفایل تابش دستگاه C-eye انرژی بیشتری را در محیط قرنیه می‌تاباند و این منطبق با افزایش ضخامت قرنیه از مرکز به سمت حاشیه‌ی می باشد.

پروتکل های یکپارچه 

Choose from a number of preset CXL and PACK-CXL epi-on and epi-off protocols available for your convenience.