CXL در اتاق عمل

شیوه‌ی کلاسیک CROSS-LINKING

فیلم های زیر در مورد هر مرحله از روش اتصال متقاطع که با استفاده از یک پایه در اتاق عمل انجام می شود ، به شما بینش می دهند.